VÒNG BẢNG
VÒNG LOẠI 16 ĐỘI
VÒNG TỨ KẾT
VÒNG BÁN KẾT
TRANH 3-4
Thứ 7 NGÀY 14-07-2018
CHUNG KẾT
Chủ nhật NGÀY 15-07-2018