VÒNG BẢNG
VÒNG TỨ KẾT
VÒNG BÁN KẾT
TRANH 3-4
CHUNG KẾT
Chủ nhật NGÀY 15-07-2018
VÒNG BÁN KẾT
CHUNG KẾT