BXH
#
Đội bóng
ST
T
H
B
Tg
Th
HS
Đ
Bảng 1
1
4
2
1
1
8
4
4
7
2
4
2
1
1
4
4
0
7
3
4
0
2
2
3
7
-4
2
Bảng 2
1
4
3
0
1
14
5
9
9
2
4
3
0
1
9
6
3
9
3
4
0
0
4
1
13
-12
0
Bảng 3
1
4
2
2
0
5
3
2
8
2
4
1
2
1
2
2
0
5
3
4
0
2
2
4
6
-2
2
Bảng 4
1
4
2
1
1
6
5
1
7
2
4
2
0
2
12
7
5
6
3
4
1
1
2
4
10
-6
4
Champions League
Vòng loại Champions League
Europa League
Vòng loại Europa League
Play-off
Xuống hạng