BXH
#
Đội bóng
ST
T
H
B
Tg
Th
HS
Đ
Bảng 1
1
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
0
0
0
0
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
Bảng 2
1
1
1
0
0
6
0
6
3
2
1
1
0
0
3
0
3
3
3
2
0
0
2
0
9
-9
0
Bảng 3
1
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
0
1
1
0
1
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
Bảng 4
1
2
2
0
0
8
1
7
6
2
1
0
0
1
1
2
-1
0
3
1
0
0
1
0
6
-6
0
Champions League
Vòng loại Champions League
Europa League
Vòng loại Europa League
Play-off
Xuống hạng