BXH
#
Đội bóng
ST
T
H
B
Tg
Th
HS
Đ
Bảng 1
1
3
2
1
0
4
2
2
7
2
2
1
0
1
4
2
2
3
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Bảng 2
1
2
2
0
0
5
1
4
6
2
3
2
0
1
9
3
6
6
3
3
0
0
3
1
11
-10
0
Bảng 3
1
2
2
0
0
4
2
2
6
2
3
1
1
1
2
2
0
4
3
3
0
1
2
3
5
-2
1
Bảng 4
1
3
2
0
1
10
4
6
6
2
3
1
1
1
4
4
0
4
3
2
0
1
1
0
6
-6
1
Champions League
Vòng loại Champions League
Europa League
Vòng loại Europa League
Play-off
Xuống hạng