Sốc với tục lệ quay chó trên dây xua đuổi bệnh dại ở Bungari

- Vào ngày 6 tháng 3 hàng năm, để ngăn ngừa bệnh dại và xua đuổi những linh hồn xấu theo tín ngưỡng, người dân làng Brodilov ở phía Đông Nam đất nước Bungari có một nghi lễ mùa xuân vô cùng đặc biệt. Đó là một tập tục hết sức đáng sợ: buộc chó vào dây thừng và quay tròn.

Theo In The Now