Sóc Trăng: Xây dựng 77 mã vùng trồng cây ăn trái

Tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng được 77 mã số vùng trồng trên cây vú sữa, bưởi, xoài, nhãn và tiếp tục xây dựng mã số vùng trồng cho cây sầu riêng, nhãn da bò để xuất khẩu. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp kết nối với các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc liên kết tiêu thụ nông sản.

Hiện tỉnh Sóc Trăng có 28.449ha cây ăn trái, trong đó có 518,21ha đã được cấp mã số vùng trồng, 434,4ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Tỉnh đang tập trung sản xuất theo lợi thế tự nhiên của từng vùng, sản xuất an toàn, hữu cơ, đồng thời kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tăng cường quản lý chất lượng để đảm bảo đầu ra cho nông sản.

LÝ THEN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/soc-trang-xay-dung-77-ma-vung-trong-cay-an-trai-a149027.html