Sóc Trăng và TPHCM hợp tác phát triễn kinh tế - xã hội

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị hợp tác kinh tế-xã hội giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2015 giữa tỉnh Sóc Trăng và TPHCM vào ngày 27-4.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009042812273454P0C1002/soc-trang-va-tphcm-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.htm