Sóc Trăng sẽ sáp nhập 2 phường, thông qua nhân sự mới

Ngày 17/4, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, kỳ họp cũng biểu quyết thông qua một số nhân sự.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thảo luận, đánh giá và thông qua 23 nghị quyết, trong đó có nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng, phường 1 - TP. Sóc Trăng có tiêu chuẩn về diện tích, dân số thuộc diện phải sắp xếp. Cạnh đó là phường 9 - TP. Sóc Trăng, thuận lợi cho việc sáp nhập với phường 1..

Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng không thay đổi, với 11 đơn vị cấp huyện, gồm: TP. Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, và 8 huyện: Châu Thành, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Trần Đề.

Riêng cấp xã còn 108 đơn vị (gồm 80 xã, 16 phường và 12 thị trấn), giảm 1 đơn vị do sáp nhập phường 1 vào phường 9, lấy tên là phường 1 (mới).

Bổ sung ủy viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã xem xét, biểu quyết thông qua một số nhân sự.

Cụ thể, thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Ngô Văn Út Nhỏ do chuyển công tác đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với ông Đặng Thanh Quang;

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với 3 giám đốc sở do nhận nhiệm vụ mới, gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: P.V

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: P.V

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thành Sơn - Giám đốc Sở Công Thương, và ông Đặng Thanh Quang - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã xem xét các tờ trình, báo cáo về phân bổ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; phân bổ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cho ý kiến đối với quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khóm; quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh...

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/soc-trang-se-sap-nhap-2-phuong-thong-qua-nhan-su-moi-post1629708.tpo