Sóc Trăng được chuyển đổi 50 ha đất lúa để phát triển cụm công nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại huyện Châu Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

 Sóc Trăng đẩy mạnh đầu tư vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp

Sóc Trăng đẩy mạnh đầu tư vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp

Đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bảo đảm theo đúng quy định.

Trong thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu, chỉ tiêu được đặt ra là đến năm 2025 phấn đấu có 4 khu công nghiệp mới và 5 cụm công nghiệp mới được đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật để đi vào hoạt động. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp với diện tích 4.334ha; 18 cụm công nghiệp với diện tích 983,6ha và nghiên cứu phát triển, thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề dọc theo cửa biển Trần Đề và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, quy mô dự kiến khoảng 40.000ha.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/soc-trang-duoc-chuyen-doi-50-ha-dat-lua-de-phat-trien-cum-cong-nghiep-post295984.html