Sốc thuốc, chết trên xe máy

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Hùng nằm chết trên xe môtô đỗ cạnh đường. Nguyên nhân của cái chết được xác định do Hùng sử dụng ma túy quá liều.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89707.cand