Sóc Sơn: Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án 11 của Thành ủy

Ngày 13-6, Huyện ủy Sóc Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về 'Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới'.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy. Ảnh: Ngọc Lan

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy. Ảnh: Ngọc Lan

Đảng bộ huyện Sóc Sơn hiện có có 87 tổ chức cơ sở Đảng, 15.420 đảng viên, đang sinh hoạt tại 47 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 480 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã triển khai hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các đề án, luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hằng năm, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tổ chức Đảng, đảng viên và sinh hoạt chi bộ cho 100% Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, một số Đảng bộ, chi bộ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Đảng ủy viên, Chi ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc… từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức, bảo đảm quy trình. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu. Số lượng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm không ngừng tăng. Đến nay, 100% đảng viên của Đảng bộ huyện đã thực hiện cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Dịp này, Huyện ủy Sóc Sơn khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/soc-son-khen-thuong-10-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-trong-thuc-hien-de-an-11-cua-thanh-uy-669211.html