Sợ!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lúc bé, ta vô tư khám phá mọi thứ mà không sợ đau đớn vì đó là cách để ta lớn lên. Có thể khi ta bé, ta có sức mạnh vô hình từ tình yêu thương không điều kiện của cha mẹ, người thân. Hay ta có biết gì đâu mà sợ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=72103