Sở Y tế Hà Nội lúc nói có, lúc nói không

Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã test nhanh và phát hiện axid vô cơ trong mẫu giấm trắng loại 500ml của Trung Thành. Tuy nhiên, 10 ngày sau, cũng lại chính Sở Y tế Hà Nội thông báo, xét nghiệm lại thì không thấy có (?!).