Sở Xây dựng thực hiện 55 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4

Thời gian qua, Sở Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được nâng lên rõ rệt. Sở đang thực hiện 55 thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", trong đó có 46 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 9 TTHC mức độ 4.

Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tiếp nhận giải quyết gần 1.700 TTHC, trong đó gần 60% tiếp nhận trực tuyến. Có hơn 70% số TTHC được giải quyết trước hạn, còn lại chưa đến hạn giải quyết. Sở cũng duy trì, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc.

LAN NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/so-xay-dung-thuc-hien-55-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-muc-do-3-va-4-224542