Sở Xây dựng Hà Nội thu hồi giấy phép đã cấp cho ông Bùi Lê Cường

Sau khi Báo Lao Động đăng bài phản ánh vụ tranh chấp sân thượng nhà 17B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội: "Sở Xây dựng cấp phép đúng hay sai?", ngày 26.3, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra quyết định số 457/QĐ-SXD về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 17/GPXD, ngày 24.1.2008 của Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp cho ông Bùi Lê Cường và bà Cao Thị Dung để xây dựng nhà ở tại 17B phố Hàng Bài.