Số vụ hacker tấn công trực tuyến tại Việt Nam giảm 29%

Theo thống kê, số vụ hacker tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2023 giảm 29% so với năm 2022.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/so-vu-hacker-tan-cong-truc-tuyen-tai-viet-nam-giam-29-post567630.antd