Sở Tư pháp Phú Thọ hội nghị công chức, viên chức năm 2022

  Báo Pháp Luật Việt Nam
  3 liên quanGốc

  Tại Hội nghị Công chức, viên chức năm 2022 vừa được Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức, lãnh đạo Sở đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác tư pháp năm 2022.

  Toàn cảnh hội nghị

  Năm 2021, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thắng lợi trên các mặt công tác. Trong đó, Đảng bộ Sở, Công Đoàn Sở, Đoàn thanh niên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 tập thể, 26 lượt cá nhân được các cơ quan tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, Tập thể Sở đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

  Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Nhung đã biểu dương những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở năm 2021, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra và nhận diện rõ một số tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực, đơn vị và một số phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao,... của cơ quan.

  Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Tư pháp Phú Thọ đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác tư pháp năm 2022. Cụ thể, trong tình hình bình thường mới, mỗi đơn vị cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

  Thực hiện thật tốt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, tư vấn pháp lý, tham gia sâu vào quá trình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung tuyên truyền các Bộ luật, Luật mới được thông qua có đối tượng điều chỉnh rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người dân; đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

  Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành tư pháp trong đó tập trung vào những lĩnh vực gắn liền với người dân và doanh nghiệp như: hộ tịch, chứng thực lý lịch tư pháp trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật...

  Cũng theo Giám đốc Sở Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp cần tiếp tục có giải pháp tích cực để tìm kiếm thêm khách hàng, duy trì khách hàng truyền thống nâng cao thị phần trong Ngành…

  Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch Công đoàn Sở đã ký giao ước thi đua năm 2022. Cùng với đó, Văn phòng Sở đã công bố một số quyết định thi đua và khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân năm 2021./.

  Ngọc Phúc

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/so-tu-phap-phu-tho-hoi-nghi-cong-chuc-vien-chuc-nam-2022-post431484.html