Sở Tư pháp Hà Nội: Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo văn bản thực thi kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trước ngày 28-6-2010, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thành dự thảo văn bản thực thi kiến nghị đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP

Tổ Công tác Đề án 30 của TP vừa tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ triển khai giai đoạn 3 của Đề án 30. Ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, thực hiện Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể, theo đó giao cho Sở Tư pháp làm đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan cùng UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP trong lĩnh vực chuyên môn do ngành, đơn vị mình quản lý. Trên cơ sở đó, phân tích các kiến nghị về việc đơn giản hóa các TTHC do UBND TP ban hành; chỉ ra những kiến nghị có liên quan hoặc không liên quan đến các văn bản của Bộ, ngành Trung ương ban hành rồi áp dụng kỹ thuật một văn bản sửa nhiều văn bản để xây dựng dự thảo văn bản thực thi những kiến nghị đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP (không liên quan đến các văn bản của Bộ, ngành Trung ương ban hành) và hoàn thành trước ngày 24-6-2010. Ông Đỗ Minh Sơn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Hà Nội cho hay, theo quy định, sau khi các đơn vị hoàn thành xong dự thảo văn bản thực thi kiến nghị đơn giản hóa TTHC thì gửi về Sở Tư pháp TP. Sở Tư pháp sẽ có trách nhiệm tổng hợp và thẩm định các dự thảo văn bản này về mặt cơ sở pháp lý, hình thức văn bản và báo cáo UBND TP trước ngày 28-6-2010. Tuy nhiên đến nay, còn nhiều đơn vị lúng túng trong việc xác định thế nào là TTHC do UBND TP ban hành; có đơn vị đã tổng hợp được danh mục các TTHC theo đúng yêu cầu như Sở Tài nguyên - môi trường nhưng lại chưa gửi dự thảo văn bản thực thi kiến nghị đơn giản hóa cùng các văn bản làm cơ sở pháp lý; có đơn vị đã xây dựng được phương án đơn giản hóa TTHC nhưng lại không gửi các văn bản pháp luật có liên quan như Sở Công thương… Việc các đơn vị chưa gửi dự thảo văn bản thực thi các kiến nghị đơn giản hóa TTHC hoặc gửi không đầy đủ đã dẫn đến khó khăn cho Sở Tư pháp trong việc tổng hợp, báo cáo UBND TP. Để Kế hoạch của UBND TP được thực hiện đúng tiến độ, Sở Tư pháp Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch đầu tư, Thanh tra TP…khẩn trương gửi dự thảo văn bản thực thi những kiến nghị đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP trong phạm vi lĩnh vực đơn vị mình quản lý cùng các văn bản pháp luật có liên quan về Sở Tư pháp trước ngày 28-6-2010 tới. Hải Yến