Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc mới

Chiều 12/9, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Hữu Quyết giữ chức Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT cho ông Đỗ Hữu Quyết.

Theo đó, ông Đỗ Hữu Quyết được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 11/9 về việc bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Sở TT&TT, ông Đỗ Hữu Quyết (SN 1968) từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT và Trưởng phòng quản lý báo chí xuất bản, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Hữu Quyết có quyết định giữ chức Giám đốc Sở TT&TT thay ông Trần Duy Bình về giữ chức Bí thư huyện Ủy huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Trần Nghị