Sở Thông tin và Truyền thông kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở TT&TT Hà Tĩnh đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Sở TT&TT tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2022.

Sở TT&TT tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2022.

Sáng nay (26/12), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gợi ý một số nội dung để lãnh đạo Sở TT&TT tổ chức kiểm điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gợi ý một số nội dung để lãnh đạo Sở TT&TT tổ chức kiểm điểm.

Để hội nghị kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Sở TT&TT bám sát văn bản hướng dẫn của tỉnh, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thực chất, dân chủ, khách quan, đảm bảo tính xây dựng cao.

Tập trung kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tập thể lãnh đạo Sở TT&TT đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực của ngành, việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Quá trình kiểm điểm phải nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, khách quan, chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng, tập thể lãnh đạo và các cá nhân phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Dương Văn Tuấn báo cáo các nội dung kiểm điểm theo gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Dương Văn Tuấn báo cáo các nội dung kiểm điểm theo gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm cho thấy, trong năm 2022, cấp ủy, lãnh đạo Sở TT&TT đã bám sát các chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cấp ủy, ban giám đốc đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, tăng cường và duy trì sự phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Sở đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền. Tăng cường công tác quản lý báo chí, nhất là việc triển khai thực hiện sắp xếp, quy hoạch, xây dựng đề án phát triển đến năm 2030 đối với cơ quan báo chí sau sáp nhập. Thiết lập các hình thức quản lý báo chí phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại để báo chí đồng hành trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành được triển khai đầy đủ, kịp thời theo Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân; các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển KT-XH, QP-AN và trong PCTT&TKCN năm 2022.

Tham mưu có hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, lãnh đạo Sở TT&TT đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Theo đó, Sở TT&TT sẽ tăng cường mối đoàn kết trong Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với nhiệm vụ của đơn vị và sự phát triển của ngành.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ổn định tổ chức bộ máy, có kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn, bổ sung cán bộ chủ chốt đủ số lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, phát huy tính gương mẫu của các đảng viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân trong cơ quan, chi bộ và các đoàn thể. Tiếp tục thực hiện đồng bộ về công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, đơn vị thuộc ngành.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/so-thong-tin-va-truyen-thong-nbsp-kiem-diem-tap-the-ca-nhan-lanh-dao-quan-ly-nam-2022/242236.htm