Sổ tay kiến thức: Hành vi thao túng thị trường

    Báo Giao Thông
    Gốc

    Sau một vòng giao dịch trở về người bán ban đầu, nhưng giữa các người bán và người mua đều không thu được lợi nhuận, chỉ nhằm tạo ra cho loại chứng khoán đó thường xuyên có giao dịch mua bán trên thị trường.

    Hành vi thao túng thị trường là hành vi của nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức thực hiện các giao dịch để làm cho mọi nhà đầu tư khác hiểu sai lệch về thị trường, tạo ra cung, cầu giả tạo hay việc cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán. Các giao dịch được coi là thao túng thị trường khi: - Tạo ra giao dịch vòng tròn, tức là người này bán cho người kia, - Giao dịch để tạo cho mức giá của loại chứng khoán đó được duy trì ổn định (không tăng, không giảm trên thị trường) được coi đó là giao dịch nhằm duy trì ổn định giá trên thị trường. - Giao dịch để nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK thì hành vi thao túng thị trường có thể bị: - Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. - Tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật của cá nhân, tổ chức đầu tư chứng khoán do có hành vi vi phạm.

    Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Cophan-hoa-chungkhoan/Hanh_vi_thao_tung_thi_truong/