Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh vượt quy định 2 phó Giám đốc

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh hiện có số lượng PGĐ vượt quy định, vậy tại sao lại có sự "tréo ngoe" này.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở nêu rõ:

“1. Người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Giám đốc sở) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh vượt quy định 2 phó Giám đốc - Ảnh 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

Số lượng Phó Giám đốc sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, đối với hai đơn vị hành chính là sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Quảng Ninh và sở Nội Vụ tỉnh này có đến 5 Phó giám đốc sở. Việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc sở vượt quá quy định của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, theo cơ cấu bộ máy lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh thể hiện rõ 1 Giám đốc và 5 Phó giám đốc bao gồm: ông Nguyễn Văn Đức, PGĐ phụ trách khối nông nghiệp; ông Hoàng Công Đãng, là người phát ngôn thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền; ông Vương Đình Việt, PGĐ phụ trách khối Thủy lợi và xây dựng cơ bản; ông Nguyễn Văn Công, PGĐ phụ trách khối Thủy sản; ông Phạm Văn Phát, PGĐ, phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp (Chi cục trưởng chi cục Kiểm Lâm).

Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh vượt quy định 2 phó Giám đốc - Ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn.

Lý giải về việc Sở Nông nghiệp có đến 5 vị Phó giám đốc, ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc sở lý giải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một sở có đa ngành, đa nghề và nó liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm các lĩnh vực chính, còn chức năng nhiệm vụ thì là rất rộng.

“Thứ nhất là lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực này có hai mảng, thứ nhất là mảng kiểm lâm, hai là về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển rừng. Hai là lĩnh vực thủy lợi bao gồm hệ thống hồ đập đê điều, phòng chống thiên tai. Lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực trong ngành hẹp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển nông thôn. Lĩnh vực thứ tư là lĩnh vực thủy sản”, ông Giang phân tích.

“Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng do quá độ, từ trước đến nay do xác nhập lại từ rất nhiều sở, có lúc xác nhập sở Thủy lợi, sở Lâm nghiệp, sở Thủy sản. Có những giai đoạn sở Lâm nghiệp có cả lĩnh vực lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm trực thuộc ủy ban riêng”.

“Sở dĩ tại sao hiện nay theo quy định là 3 PGĐ, nhưng lại là 5 thì thực sự là do quá trình quá độ, xác nhập của các sở lại với nhau. Gân đây có một đồng chí PGĐ phụ trách vấn đề lâm nghiệp nghỉ hưu, thì một đồng chí khác được bổ nhiệm về thay, thứ hai là đồng chí nguyên là PGĐ phụ trách lĩnh vực thủy sản cũng nghỉ hưu, tỉnh cũng đã tổ chức thi tuyển, thì có một đồng chí trẻ theo dõi lĩnh vực thủy sản được bổ nhiệm”, ông Giang nói.

“Nói về việc tinh giản cản cán bộ, ông Giang cho rằng, việc này cần có một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai, phải căn cứ vào tình hìnhh thực tế và căn cứ vào chủ trương để phát triển. Vì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sở được xác nhập từ nhiều sở trong đó gốm có: Sở Thủy lợi; Sở Thủy sản; Sở Lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và Chi cục Kiểm lâm”, ông Giang chia sẻ.

Thông tin với báo chí về việc các Sở có số lượng PGĐ vượt ngưỡng quy định, ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho hay “Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đánh giá là “siêu sở” bởi được hợp nhất từ bộ máy từ Sở Thủy sản, Sở Thủy lợi và Sở Nông nghiệp cũ với 10 PGĐ sở nay đã giảm xuống còn 5.

Như vậy Quảng Ninh có tất cả 8 phó giám đốc sở vượt quy định. Tuy nhiên, phần lớn do hệ lụy của bộ máy cồng kềnh cũ mà Quảng Ninh đang nỗ lực hết sức để tinh giảm bộ máy, biên chế theo Đề án 25 đang được thực hiện rất hiệu quả.

Với mục tiêu tinh giảm bộ máy cồng kềnh, Quảng Ninh đã xây dựng và thực hiện Đề án 25. Theo đó, nhiều cơ quan cùng hoặc tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập hợp nhất.

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án 25, Quảng Ninh đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, 118 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương.

Ngoài ra cũng tinh giản được 1.605 công chức, viên chức và hợp đồng lao động, tiết kiệm được gần 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng cắt giảm phụ cấp thường xuyên đối với 18.919 vị trí không chuyên trách ở cơ sở và 131 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí từ một phần đến tự chủ hoàn toàn, trong đó có 83 đơn vị đã tự chủ 100%.

Đại Văn