Sở Nội vụ Hải Dương có đến 5 Phó giám đốc, vượt quy định

Nghị định của Chính phủ quy định một Sở có không quá 3 phó giám đốc. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương hiện nay có đến 5 phó giám đốc.

Lãnh đạo Sở vượt so với quy định của Chính phủ

Những lùm xùm tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 biên chế thì 44 lãnh đạo, 2 chuyên viên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, bộ máy lãnh đạo “phình to” vượt qua cả quy định của Chính phủ khi có đến 5 phó giám đốc và 1 giám đốc Sở.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở nêu rõ:

“1. Người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Giám đốc sở) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở.

Sở Nội vụ Hải Dương có đến 5 Phó giám đốc, vượt quy định - Ảnh 1

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

Số lượng Phó Giám đốc sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật”.

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương ngoài giám đốc Sở còn có 5 phó giám đốc, vượt quy định của Chính phủ tại nghị định 24/2014/NĐ-CP. Cụ thể, trên website của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đăng công khai danh sách ban giám đốc Sở gồm: ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ; 5 phó giám đốc gồm ông Nghiêm Đình Huân, ông Phạm Văn Mạnh, ông Nguyễn Kim Diện, ông Phạm Đức Tuấn và ông Nguyễn Như Độ (kiêm trưởng ban tôn giáo).

"Theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 (có hiệu lực từ ngày 15/12/2014) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh".

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, ngày 1/1/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Diện, Trưởng phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/1/2015 đến ngày 1/1/2020 .

Ông Phạm Đức Tuấn từ Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương từ ngày 1/2/2015, đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định. Ông Phạm Đức Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số: 0,7 kể từ ngày được bổ nhiệm.

Chủ trương có trước nghị định nên vẫn bổ nhiệm?

Trao đổi với PV Kiến Thức về việc Sở Nội vụ có đến 5 Phó giám đốc Sở, vượt quá quy định của Chính phủ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, ông Phạm Văn Tỏ lý giải: “Thứ nhất là do lịch sử để lại, thông tư cũ quy định Phó giám đốc là kiêm thủ trưởng đơn vị cấp dưới. Khi có Nghị định, Thông tư mới ra đời thì chuyển tiếp nên số đó vẫn cứ giữ nguyên cho đến khi đồng chí ấy về hưu thì thôi không bổ nhiệm thêm nữa, số lượng phó sẽ giảm xuống. Thứ 2 do luân chuyển cán bộ của tỉnh, khi đại hội, các đồng chí hết tuổi không tái đắc cử được cấp ủy thì điều động về Sở làm phó giám đốc Sở”.

“Đồng chí luân chuyển về Sở là PGĐ Phạm Đức Tuấn, trước là Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, do không đủ tuổi tái cử nên điều động về làm PGĐ Sở. Đồng chí Tuấn hiện phụ trách mảng thi đua khen thưởng tại Sở. PGĐ Sở Nguyễn Như Độ (kiêm trưởng ban tôn giáo) theo quy định cũ chuyển tiếp nên được kiêm chức trưởng ban tôn giáo”, Giám đốc Sở Nội Vụ, ông Phạm Văn Tỏ cho biết.

Trả lời câu hỏi của PV Kiến Thức về việc, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2014 và Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 (có hiệu lực từ ngày 15/12/2014) nhưng có 2 PGĐ Sở được bổ nhiệm, điều động như ông Nguyễn Kim Diện giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 1/1/2015 và ông Phạm Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 1/2/2015, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương giải thích: “Có đồng chí thuộc dạng bồi dưỡng cán bộ trẻ để đưa về cơ sở. Ban Thường vụ tỉnh ủy có chủ trương này thì có trước khi có Nghị định nhưng khi quyết định lại có sau Nghị định 24/2014/NĐ-CP bởi quy trình bổ nhiệm cán bộ rất là lâu”.

Sở Nội vụ có chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.