Sở NN&PTNT Lâm Đồng cung cấp hồ sơ liên quan ở Đồi Cù cho công an

Sở NN&PTNT đã cung cấp hồ sơ liên quan đến việc khoanh vẽ, chuyển diện tích 29,59 ha trồng thông vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt tại Đồi Cù

Ngày 19-4, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khoanh vẽ, chuyển diện tích 29,59 ha trồng Thông 03 lá vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt tại sân Golf Đà Lạt cho Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng theo yêu cầu của cơ quan này.

Tòa nhà xây dựng không phép trong Đồi Cù. Ảnh: VT

Theo đó, Sở NN&PTNT đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khoanh vẽ, chuyển diện tích 29,59 ha trồng thông 03 lá vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt tại Sân Golf Đà Lạt của Công ty Cổ phần Khu nghỉ mát Đà Lạt (nay là Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt).

Trong đó, có văn bản xác định diện tích rừng cảnh quan tại sân Golf bên trong Đồi Cù của Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng Đà Lạt; các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xin miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng rừng trong sân Golf Đà Lạt; văn bản xác định khoanh vẽ, xác định diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân Golf đủ điều kiện là rừng cảnh quan và văn bản xin ý kiến chuyển diện tích 29,59 ha trồng thông năm 1993 trong sân Golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Sở NN&PTNT còn cung cấp hồ sơ báo cáo kết quả khoanh vẽ diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân Golf của Công ty Cổ phần Khu nghỉ mát Đà Lạt năm 2016...

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/so-nnptnt-lam-dong-cung-cap-ho-so-lien-quan-o-doi-cu-cho-cong-an-post786514.html