Số người bị buộc phải sơ tán lánh nạn cao kỷ lục

Ngày 12/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã công bố báo cáo cho thấy số người bị buộc phải sơ tán lánh nạn trong năm ngoái, đã đạt mức cao kỷ lục 117,3 triệu người. Thậm chí, con số này còn có thể tăng thêm, nếu như không có sự thay đổi lớn nào về tình hình địa chính trị.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/so-nguoi-bi-buoc-phai-so-tan-lanh-nan-cao-ky-luc-124272.htm