Số lượng người cao tuổi ở VN tăng nhanh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại diễn đàn Đông Nam Á "Chiến lược quốc gia về già hóa dân số và thiết lập các dịch vụ đối với người cao tuổi" khai mạc hôm qua (29.12) tại Hà Nội, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết, già hóa dân số là vấn đề cần chú ý của toàn cầu, ở những nước phát triển và cả những nước không phát triển, các nước cần có những chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội để nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200853/20081230004058.aspx