Số lượng đăng ký mua “nhà 61” giảm mạnh

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    (HNM) - Ngày 1-4, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP đã làm việc với Sở Xây dựng về công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/202580