Sơ kết 3 năm mô hình khu dân cư ‘Sáng-xanh-sạch-đẹp’

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), 56 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sơ kết 3 năm thực hiện mô hình khu dân cư (KDC) “Sáng-xanh-sạch- đẹp”.

Sơ kết 3 năm mô hình khu dân cư ‘Sáng-xanh-sạch-đẹp’ - Ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tặng bằng khen cho các KDC.

Tham dự có, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Qua 3 năm thực hiện mô hình KDC “Sáng-xanh-sạch-đẹp” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã cho thấy mô hình đã phát huy, mở rộng và ngày càng nâng cao về chất lượng và hiệu quả.

Đến nay, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã về đích, 7 phường từng bước xây dựng phường văn minh đô thị, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Ngoài ra, đường làng, ngõ xóm từng bước sáng, xanh, sạch và đẹp hơn, gia đình văn hóa, tộc văn hóa, KDC văn hóa ngày càng chất lượng.

Qua đó, thực hiện hài hòa các mô hình, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã.

Chí Đại

Từ khóa

Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam Điện bàn quảng nam