'Số hóa' các dịch vụ tài chính công

Hệ thống kho bạc, thuế, hải quan cùng các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi và giảm thời gian cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính (Bộ Tài chính), cho biết ICTF 2009 tập trung thảo luận giải pháp ứng dụng CNTT trong ngành thuế, hải quan...

Một trong những đòi hỏi tất yếu để phát triển dịch vụ tài chính công là số hóa dữ liệu và tổ chức hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý. Hiện phần lớn thông tin vẫn chưa được chuẩn hóa, do đó, muốn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung thì việc số hóa tài liệu cần được thực hiện ngay. Ngoài ra, trước đây, tác động của thuế trực tiếp đến người dân chưa nhiều và đòi hỏi về bảo mật của hệ thống chưa cao, còn nay, đây là vấn đề cấp bách cùa ngành Thuế. Trong khi đó, ngành Hải quan đặt chỉ tiêu tới năm 2012 phải mở rộng thông quan điện tử trong phạm vi cả nước, đồng thời triển khai thí điểm hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng... Những vấn đề này sẽ được trao đổi trong Hội thảo thường niên "Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính - Vietnam ICTF 2009" lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/9/2009 tại Hà Nội. ICTF năm nay có nội dung "Xây dựng nền tảng dịch vụ tài chính công điện tử" với mong muốn đưa ngành tài chính tiếp cận và khai thác các dịch vụ công, dịch vụ giá trị gia tăng, các ứng dụng tác nghiệp chuyên sâu trên nền tảng công nghệ thông tin hiện có. Hội thảo sẽ có những chuyên đề như Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng cung cấp dịch vụ công điện tử và Hệ thống thanh toán điện tử cho giao dịch tài chính công. (Theo Vnexpress)