Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm ông Trần Chí Trung vào vị trí mới

Sở GTVT TP.HCM đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Chí Trung làm Giám đốc Trung tâm QL&ĐHVTHKCC.

Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm ông Trần Chí Trung vào vị trí mới - Ảnh 1

Ông Trần Chí Trung (đứng) phát biểu trong một cuộc họp.

Ngày 5/11, Sở GTVT TP.HCM cho biết, Sở đã có quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở GTVT. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/11/2016

Ông Trần Chí Trung sinh năm 1977, trình độ kỹ sư kinh tế vận tải, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước đó, ông Đậu An Phúc, nắm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng đã được UBND TP.HCM trao quyết định nhận chức Phó Chủ tịch UBND Quận 12.

Đỗ Loan