Sở GTVT Quảng Ninh: Xử phạt vi phạm hành chính hơn 10,5 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tiến hành 4 cuộc thanh tra và 16 cuộc kiểm tra. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đối tượng được kiểm tra chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và thực hiện tốt kết luận thanh tra.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sau kiểm tra đối với 3 đầu mối xếp hàng; lập 3 biên bản xử phạt VPHC đối với 21 phương tiện với số tiền 63 triệu đồng.

Thanh tra Sở cũng đã kiểm tra, xử phạt VPHC 5.397 trường hợp với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe 455 trường hợp.

Đồng thời, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở cũng như các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng trình tự, thủ tục. Trong kỳ, Thanh tra Sở đã tiếp nhận và xử lý 1 đơn kiến nghị và 1 đơn khiếu nại.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý thu, chi ngân sách; mua sắm; tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ...

Có 11/11 cơ quan, đơn vị trong toàn ngành với 207 người có nghĩa vụ phải kê khai đã thực hiện kê khai và thực hiện công khai theo đúng quy định.

Những tháng cuối năm, Sở GTVT Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động vận tải hành khách, xử lý triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc"; tổ chức và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra...

Đồng thời, tiếp tục duy trì bộ phận “một cửa” tại các cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ tiếp công dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu - chi ngân sách; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Trọng Tài