Sở GTVT địa phương có được thanh tra hoạt động trung tâm đăng kiểm?

  Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng báo cáo Giám đốc Sở GTVT để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các TTĐK.

  Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng trả lời về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới tại địa phương sau khi nhận được văn bản của Thanh tra Sở này liên quan vấn đề trên.

  Theo quy định, Sở GTVT có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

  Theo quy định, Sở GTVT có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

  Theo Thanh tra Bộ GTVT, tại điểm đ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, có bao gồm: Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp”.

  Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định Sở GTVT có trách nhiệm: Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn.

  Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, Sở GTVT Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng báo cáo Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

  Yến Chi

  Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/so-gtvt-dia-phuong-co-duoc-thanh-tra-hoat-dong-trung-tam-dang-kiem-d578488.html