Sở Giao thông Vận tải TP HCM chưa thực hiện đúng Luật Phòng chống tham nhũng

Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo giám đốc Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án sử dụng hiệu quả, phù hợp quy định, báo cáo UBND TP xem xét đối với 3 mặt bằng nhà đất không sử dụng.

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Cụ thể, về chuyển đổi vị trí công tác:

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc cơ quan sở: Đến thời điểm thanh tra (tháng 12-2022), Sở GTVT chưa triển khai thực hiện việc đổi vị trí công tác tại cơ quan sở cho năm 2020, 2021, 2022 và cả các năm trước kể từ khi Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 có hiệu lực thi hành là chưa nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Thanh tra Sở GTVT: Trong năm 2020, Thanh tra sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 6 trường hợp đã đủ điều kiện chuyển đổi (đến thời điểm ngày 12-12-2022), Thanh tra sở chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho năm 2021, 2022 là chưa nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT (gồm: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý đường thủy, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Cảng vụ đường thủy nội địa) chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp đã đủ điều kiện chuyển đổi trong năm 2020 là chưa nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra

Việc quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà, đất: Có 3 mặt bằng Sở GTVT đang bỏ trống, không sử dụng, cần phải xây dựng phương án để đưa vào khai thác, gồm: mặt bằng tại số 115/2 đường số 5, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức; Trạm điều hành xe buýt Sài Gòn ở số 1 Công trường Quách Thị Trang, quận 1; Bến xe buýt Colivan - Ban Quản lý Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc, quận 9.

11 mặt bằng đã được đưa vào phương án sắp xếp, xử lý, trình cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý.

Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc có thực hiện công khai dự toán ngân sách đầu năm và việc điều chỉnh dự toán ngân sách vào cuối năm. Tuy nhiên, không thực hiện công khai đầy đủ từng đợt điều chỉnh dự toán trong năm, không thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng là không đúng theo quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (thu phí, lệ phí) và thu sự nghiệp, dịch vụ trong năm 2020, 2021 không đạt so với kế hoạch năm được giao. Việc thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, thi công, dự toán các công trình giao thông một số hồ sơ còn quá hạn, năm 2020 có 25 hồ sơ và năm 2021 có 45 hồ sơ…

Từ kết luận trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo: Đối với giám đốc Sở GTVT: Chỉ đạo, chấn chỉnh thực hiện việc công khai, minh bạch, dân chủ, tạo thuận lợi cho việc giám sát tập thể và của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng hiệu quả công tác, phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật về PCTN.

Nghiêm túc triển khai thực hiện việc chuyên đổi vị trí công tác đối với các trường hợp đã đủ điều kiện tại các phòng, ban chuyên môn và văn phòng sở.

Chỉ đạo Thanh tra sở và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện việc đổi vị trí công tác đối với các trường hợp đã đủ điều kiện theo đúng quy định của Luật PCTN.

Xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả, phù hợp quy định, báo cáo UBND TP HCM xem xét đối với 3 mặt bằng nhà đất mà sở không sử dụng…

Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/so-giao-thong-van-tai-tp-hcm-chua-thuc-hien-dung-luat-phong-chong-tham-nhung-20230719172744958.htm