Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch

    237 liên quanGốc

    Theo đó, sở phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch, trong đó hết quý III đạt 60% kế hoạch. Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, phòng, chống thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra; tập trung nguồn lực và ưu tiên kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

    Ngoài ra, sở cũng đưa ra các giải pháp tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, công trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất các giải pháp sau khi dịch bệnh được kiểm soát; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện…

    MẠNH HÙNG

    Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202107/so-giao-thong-van-tai-khanh-hoa-phan-dau-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-100-ke-hoach-8223011/