Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị trường THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ sở giáo dục công lập cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tin học tại Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Khánh Vĩnh).

Quyết định trên áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định của các cơ quan, đơn vị. Tùy theo từng môn học có các danh mục thiết bị khác nhau như: Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên, phần mềm toán học, máy chiếu, máy vi tính xách tay hoặc để bàn, thiết bị âm thanh… Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch, dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp với quy mô trường lớp, học sinh, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí... để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật; quyết định việc trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

T.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202404/so-giao-duc-va-dao-tao-khanh-hoa-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-truong-thpt-08e54f2/