Sở GD&ĐT Thái Bình lưu ý không gây áp lực các khoản thu đầu năm học

Đây là một trong những lưu ý của Sở GD&ĐT Thái Bình trong văn bản gửi các đơn vị về triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024.

Học sinh Trường THCS Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình trong lễ chào cờ đầu năm học.

Học sinh Trường THCS Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình trong lễ chào cờ đầu năm học.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về công tác thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học. Các khoản thu theo đúng quy định, không gây áp lực cho cha mẹ học sinh và học sinh đầu năm học. Kiên quyết khắc phục việc lạm thu, thu quỹ Hội cha mẹ học sinh không đúng quy định, xã hội hóa không đúng nguyên tắc gây bức xúc trong dư luận.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ học phí, hỗ trợ học phí, các nguồn thu hợp pháp khác để mua sắm, bổ sung thiết bị, học liệu, tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Quan tâm cải tạo, nâng cấp khu vực vệ sinh công cộng cho học sinh.

Cùng với đó, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học phù hợp chuyển tiếp giữa chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khuyến khích tự làm thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tránh việc lãng phí trong đầu tư, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thiết bị dạy học.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm học. Chú trọng công tác tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học; việc phát hành, quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong nhà trường; công tác tuyển sinh, chuyển trường; công tác dạy thêm, học thêm và bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, dạy học

Liên quan đến sách giáo khoa, Sở GD&ĐT Thái Bình cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục rà soát việc sử dụng sách giáo khoa của học sinh ở tất cả các lớp, nhất là các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khuyến khích cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hiệu quả thư viện dùng chung trong nhà trường; tiếp nhận và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa từ thư viện; không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Thực hiện nghiêm túc việc mua sắm, sử dụng, quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong nhà trường…

Hải Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-gddt-thai-binh-luu-y-khong-gay-ap-luc-cac-khoan-thu-dau-nam-hoc-post653251.html