Sở GD&ĐT Hải Phòng: Quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT thành phố

Việc đổi mới toàn diện GD&ĐT đang được thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng những yêu cầu bức thiết trong bối cảnh quá trình CNH-HĐH đang ở giai đoạn then chốt, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sở GD&ĐT Hải Phòng: Quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT thành phố - Ảnh 1

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nhằm thực hiện thành công mục tiêu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng là cơ quan đi đầu trong việc đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố và các địa phương, kịp thời khắc phục những tồn tại yếu kém, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Những năm qua, Sở GD&ĐT thành phố đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình đổi mới giáo dục trên quy mô toàn thành phố và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng là đơn vị có trọng trách thực hiện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo Kết luận số 72-KL-TW của Bộ Chính trị.

Hiện nay, Sở GD&ĐT Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện 10 đề án, kế hoạch, trong đó có nhiều kế hoạch, đề án đã được Sở triển khai có kết quả rất tốt, tiêu biểu nhất là “Đề án xây dựng Quy hoạch tổng thể giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Cho đến nay, Sở đã hoàn thành đề án này và đã trình thành phố thẩm định, phê duyệt, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó, việc triển khai Kế hoạch “ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020” cũng đang có những bước đi vững chắc. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy, học và triển khai mô hình trường học điện tử, giáo dục điện tử để góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử được chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và thống nhất.

Sở đã tăng cường cập nhật và sử dụng hệ thống các ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của ngành với 100% các đơn vị triển khai chữ ký số vào việc xác thực văn bản điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, kê khai thuế. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng một phần mềm quản lý tập trung, xuyên suốt trong toàn ngành, đảm bảo việc quản lý học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất…hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Đặc biệt, Sở đã phổ biến chức năng in sổ điện tử, ứng cụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học.

Thực hiện chủ trương “Cải cách hành chính” của Chính phủ, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã xây dựng và triển khai nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử S-Office hai chiều với ba phân hệ: quản lý văn bản đi, đến; quản lý quy trình xử lý công việc; lập lịch công tác. Song song với đó, Sở đã triển khai chương trình áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể, từng bước nâng mức độ hành chính công trực tuyến lên mức 3, 4.

Vừa qua, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã triển khai rất thành công Kế hoạch đổi mới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thực hiện công khai các quy trình tổ chức thi như: công khai hồ sơ thí sinh đã nộp vào các trường trên cổng thông tin điện tử của Sở và được cập nhật 1 giờ/1 lần vào các giờ hành chính. Hệ thống các trường cũng được quy định tạo điều kiện cho thí sinh rút hồ sơ để thay đổi nguyện vọng dự thi đến ngày cuối cùng hết hạn nộp hồ sơ.

Nhận thức sâu sắc quan điểm “Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng - Nhà nước và của toàn dân”, các cấp lãnh đạo, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng nói chung và Sở GD&ĐT Hải Phòng nói riêng luôn tâm niệm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Theo đó, toàn ngành giáo dục thành phố luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi công tác nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành giáo dục thành phố không ngừng phát triển đi lên, xứng đáng với sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngọc Phương