Số du khách nước ngoài vào Anh giảm 13% trong tháng 8/07

Theo số liệu chính thức của Văn phòng Thống kể Quốc gia Anh (ONS), số du khách nước ngoài đến Anh trong tháng 8/07 là 3,24 triệu người, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2006 (3,7 triệu người).