Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng mạnh

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 trên cả nước là 1.976 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với tháng 9/2016.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 là 22.486 doanh nghiệp, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư đã đặt niềm tin rất lớn vào triển vọng của nền kinh tế .

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2016, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng ở tất cả các vùng so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng mạnh - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 3.259 doanh nghiệp, tăng 44,3%; tiếp đó là vùng Đông Nam Bộ với 9.303 doanh nghiệp, tăng 43,1%; Tây Nguyên với 692 doanh nghiệp, tăng 40,9%; Đồng bằng Sông Hồng với 6.113 doanh nghiệp, tăng 38,8%; Đồng bằng Sông Cửu Long là 2.183 doanh nghiệp, tăng 32,5% và Trung du và miền núi phía Bắc là 936 doanh nghiệp, tăng 4,3%.

Xét về lĩnh vực hoạt động, tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giáo dục và đào tạo có 382 doanh nghiêp, tăng 64,7%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 232 doanh nghiệp, tăng 63,4%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1.186 doanh nghiệp, tăng 51,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.044 doanh nghiệp, tăng 47,3%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 8.404 doanh nghiệp, tăng 40,4%; Kinh doanh bất động sản có 380 doanh nghiệp, tăng 39,7%...

Hòa Lộc