Sơ cứu bỏng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Theo Viện Bỏng quốc gia, việc sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân bỏng có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến vết thương.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/7/21/251665.tno