Số công trình xây dựng để xảy ra sự cố tăng cao

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2007 có 27 công trình xây dựng để xảy ra sự cố, tăng 13 trường hợp so với năm 2006. Điển hình là sự cố sập nhà 106/9L Điện Biên Phủ (TP Hồ Chí Minh); sập trụ sở Viện Nghiên cứu KHKT Nam bộ; sự cố lún nứt nhà dân khi thi công hầm bộ hành Ngã Tư Sở (Hà Nội)

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156378