Số bản in và uy tín sách

TT - Cho đến tháng 3-2008, thông tin từ phía Nhà nước cho thấy thị trường sách VN vẫn còn đang nhập siêu, với mức chênh lệch giữa xuất nhập khẩu sách báo năm 2007 là: xuất khẩu 2,5 triệu USD/nhập khẩu 8,7 triệu USD.