Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số

Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số

Đà Nẵng xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Đà Nẵng xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Bộ TT&TT cam kết phối hợp chặt chẽ và đồng hành với các địa phương để phát triển đô thị thông minh

Bộ TT&TT cam kết phối hợp chặt chẽ và đồng hành với các địa phương để phát triển đô thị thông minh

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2019

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2019

Đầu tư cho thành phố thông minh là phương thức phát triển bền vững nhất

Đầu tư cho thành phố thông minh là phương thức phát triển bền vững nhất

Kết nối và lan tỏa tri thức phát triển thành phố thông minh

Kết nối và lan tỏa tri thức phát triển thành phố thông minh

Không đầu tư nào thông minh và hiệu quả như đầu tư 'Thành phố thông minh'

Xây dựng thành phố thông minh cần lấy người dân làm trung tâm

Smart City Summit 2019 – Đà Nẵng: Kết nối, lan tỏa các giá trị thành phố Thông minh

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh 2019

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm để phát triển thành phố thông minh

Đà Nẵng đặt ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm triển khai thành công Smartcity

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh

Smart City Summit 2019: Kết nối và lan tỏa tri thức, kinh nghiệm về phát triển thành phố thông minh

Xây dựng thành phố thông minh để giải quyết thách thức đô thị hóa