SJS bán đấu giá hơn 5,5 triệu cổ phần

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 28/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tiếp tục tổ chức bán đấu giá 5.510.400 cổ phần của SJS...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=dd4835edacd678&page=category