SJE: Chuyển nhượng 632,500 cp SDE cho 8 cá nhân

HĐQT của CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) phê duyệt chuyển nhượng phần vốn đang sở hữu tại CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (HNX: SDE) là 632,500 cổ phần cho 8 cá nhân với giá chuyển nhượng 10,300 đồng/cp (giá chuyển nhượng không bao gồm cổ tức năm 2011 và 2012).

Cụ thể, các ông Bùi Cao Nhuận, Đồng Đăng Khôi, Hà Quang Tú, Hồ Hoàng Tiến, Lê Kim Công, Lê Vĩnh Khang, Nguyễn Trung Dũng sẽ nhận chuyển nhượng mỗi người 80,000 cổ phiếu; còn ông Lê Khắc Thịnh sẽ nhận chuyển nhượng 72,500 cổ phiếu.

Phương thức chuyển nhượng là chuyển khoản thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện giao dịch vượt biên độ giá niêm yết.

Giá của SDE kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11 đứng ở mức 9,500 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
SJE_2013.11.12_3a803db_QD 102_signed.pdf

HNX