SJD sắp trả cổ tức 2015 tỷ lệ 25%

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) dự kiến sẽ phải bỏ ra gần 115 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức 2015.

SJD sắp trả cổ tức 2015 tỷ lệ 25% - Ảnh 1

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến là 13/12/2016 và 23/12/2016.

Với tỷ lệ thực hiện là 25%/mệnh giá, SJD dự kiến phải bỏ ra gần 115 tỷ đồng trong lần trả cổ tức 2015 này.

Trước đó, trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2015, kế hoạch chia cổ tức 2015 được dự kiến là 20%.

Trong quý III/2016, doanh thu SJD đạt hơn 128,1 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế SJD đạt hơn 42 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Lũy kế 9 tháng 2016, doanh thu SJD đạt hơn 264,8 tỷ đồng, hoàn thành hơn 87,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 106,3 tỷ đồng, hoàn thành hơn 66,1% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ