SJD chi 115 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015

HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD – sàn HOSE) vừa thống nhất chi trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, SJD sẽ chi gần 115 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là ngày 13/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 23/12.

HĐQT Công ty cũng thống nhất giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, SJD đạt doanh thu thuần 128,44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 38,34 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,8% về doanh thu và 50,5% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận Công ty đạt 97,4 tỷ đồng, giảm 37,15% so với cùng kỳ.

Đóng cửa phiên 30/11, SJD tăng 400 đồng (+1,4%) lên mức 29.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 53.500 đồng/CP.

T.T