SJC bị truy thu và phạt hơn 3,17 tỷ đồng

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 3,17 tỷ đồng.

SJC bị truy thu và phạt hơn 3,17 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC - HNX) đã công bố quyết định của Cục thuế TP Hà Nội.

Theo đó, Cục thuế TP Hà Nội đã quyết định truy thu thuế đối với SJC số tiền là hơn 2 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh hơn 73,6 triệu đồng (các mã 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014), truy thu thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS năm 2013 hơn 1,8 tỷ đồng, truy thu thuế TNCN năm 2011 là 223 triệu đồng.

Bên cạnh đó, SJC bị phạt vi phạm hành chính về thuế tổng cộng hơn 386,4 triệu đồng. Công ty còn phải chịu khoản tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 643 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 3,17 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 11/5/2016, Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu SJC tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp thuế kể từ ngày 12/5/2016 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào NSNN.