Sinh viên Trung Quốc: "Rác cũng có thể làm giàu!"

    Gốc

    (SVVN)Sima Yijiang, SV ĐH Tài chính và Kinh tế Tân Giang (Trung Quốc) quả là một trường hợp đặc biệt trong số các thương nhân thành đạt: cậu đã gây dựng sự nghiệp bằng cách thu thập rác.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/DUHOC/7763.hht