Sinh viên sư phạm tranh cãi về đề xuất bỏ chính sách miễn học phí

Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành sư phạm vì nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi. Sinh viên sư phạm người 'thở ngắn than dài', người lại xem đề xuất này vô cùng tiến bộ, hợp thời.

Thảo Anh - TAN