Sinh viên MIT cấp nguồn cho siêu máy tính bằng… xe đạp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một đội 10 sinh viên đã dùng sức người cung cấp đủ điện cho chiếc siêu máy tính mô hình hóa phản ứng nấu chảy hạt nhân.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8675&t=pcolarticle