Sinh viên “hổng” lý thuyết

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp chỉ giỏi lý thuyết, thực hành kém. Chúng tôi khẳng định rằng điều này không đúng. Thực trạng hiện nay là sinh viên tốt nghiệp yếu về kỹ năng thực hành, nhưng lý thuyết lại càng kém hơn. Điều này tôi rút ra qua tìm hiểu ở nhiều doanh nghiệp bạn và thực tế tại Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ P.E (Công ty PETECH).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/238388.asp